در حال بارگیری ...
SSI
شاخص استاک سرچ
این شاخص یک نوآوری مالی می باشد که به بررسی احساسات روزانه محصولات مالی می پردازد و احساسات را از منفی 100 درصد تا مثبت 100 درصد نمایش می دهد . شاخص هر چقدر به سمت منفی صد نزدیک شود غلبه فروشندگان و هر چقدر به سمت مثبت صد نزدیک باشد غلبه خریداران را نمایش می دهد . عبور شاخص استاک سرچ از محور صفر تغییر در احساسات معامله گران را به تصویرمی کشد . احساسات روزانه محصولات مالی معیاری انحصاری است که استاک سرچ بر پایه فرمولها و استاندارد های منحصر بفردی آن را محاسبه کرده و به هر محصول مالی عددی را اختصاص می دهد . با بدست آوردن احساسات روزانه می توانیم به رتبه بندی محصولات مالی پرداخته و آنها را با هم مقایسه نماییم . تمرکزبر تغییرات رتبه استاک سرچ بجای تغییرات قیمت ابزاری قابل اعتماد جهت پی گیری روند است ، نمایش همزمان قیمت و رتبه هر محصول مالی در بازه های زمانی مختلف گویای عملکرد مطلوب رتبه استاک سرچ درمقایسه با قیمت است . امکان مرتب سازی محصولات بر اساس بیشترین رتبه صعودی و یا بیشترین رتبه نزولی از دیگر امکانات استاک سرچ می باشد . بیشتر بودن رتبه حکایت از برتری محصول مالی می کند .
SSV
بازار ها در یک نگاه
بسیاری از فرصت های سرمایه گذاری در اطراف معامله کران وجود دارد ولی بعلت محدودیت در زمان ، سرمایه گذاران متوجه این فرصت ها نمی شوند و آنها را ازدست می دهند . یافتن پر پتانسیل ترین صنعت در بین صنایع مختلف بازار سهام از طریق مقایسه شاخصها و سپس یافتن برترین سهم در صنعت برتر ، یکی از اصلی ترین نیاز های معامله گران فردی و مدیران پرتفوی می باشد . دیدگاه استاک سرچ با طبقه بندی محصولات امکان رتبه بندی شاخصها در مقایسه با یکدیگر و یافتن برترین شاخص و همجنین امکان رتبه بندی شرکتهای درون یک صنعت و یافتن برترین شرکت در آن صنعت را فراهم کرده است .
SST
روندها ی بازار
حرکت در روند جاری و همراه شدن با روند ، سود آوری در بازار های مالی را نوید می دهد ، یک جمله معروف می گوید روند دوست شماست اما چالش اصلی یافتن روند ها می باشد . روند های استاک سرچ با الگوریتمی پویا محصولات مالی را تجزیه و تحلیل کرده و احتمال روند دار بودن محصولات را بصورت روزانه نماش می دهد . جهت مقایسه محصولات دارای روند با یکدیگر ، این الگوریتم با کمک شاخص استاک سرچ محصولات روند دار را بر اساس بیشترین درصد شاخص مرتب می سازد .
Signals
سیگنال ها
سیگنالهای معاملات الگوریتمی استاک سرچ برپایه سیستم های معاملاتی منحصر بفرد در بازارهای مالی تولید می شوند . این سیستم ها که با کدی منحصر بفرد نام گذاری شده اند، نقاط خرید و فروش را برپایه مدلهای ریاضی و آماری متنوعی در افق های سرمایه گذاری متفاوت ایجاد می کنند . بررسی بازده و سابقه نتایج معاملاتی این سیستم ها در بازه های زمانی مختلف روشی کاربردی جهت انتخاب این سیستمها و اعتماد به سیگنالهای ایجاد شده جهت انجام معاملات موفق می باشد . بازده ای یک ساله و یک ماهه سیستم های معاملاتی استاک سرچ قابل مشاهده می باشد .


صعودی ترین محصولات

برترین محصولات مالی که دارای بیشترین درصد صعودی شاخص استاک سرچ می باشند در نمودار زیر بصورت روزانه نمایش داده می شود

نزولی ترین محصولات

نزولی ترین محصولات مالی که درارای بیشترین درصد نزولی شاخص استاک سرچ می باشند در نمودار زیر بصورت روزانه نمایش داده می شود